ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรีhttps://www4.fisheries.go.th/rfa-chonburi


   27 ม.ค. 2566  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    27 ม.ค. 2566  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    26 ม.ค. 2566  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    26 ม.ค. 2566  สลก.  ปรรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักเลขานุการกรม..    26 ม.ค. 2566  กรป.  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ทะเบียน 4กฬ6163 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้า..  อ่านทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี

  44/1 ม.11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

  038-341166

  038342230

  ifchonburi@hotmail.co.th

 แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง