ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี


ประวัติหน่วยงาน 

แบนเนอร์


  • ในปี พศ.2529 กรมประมงได้ทำการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี โดยขอใช้ที่ดินจากกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สร้างขึ้นในโครงการบูรณะแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดเล็กเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการประมง โดยใช้เงินกู้จากประเทศญี่ปุ่น (โอ.อี.ซี.เอฟ.) โดยศูนย์ฯมีหน้าที่ความรับผิดชอบศึกษาค้นคว้าทดสอบวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  โดยเน้นสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และพันธุ์สัตว์น้ำที่หายากใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่น มีหน้าที่ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ตรวจสอบติดตามและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตลอดจนให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี

     44/1 ม.11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110    ifchonburi@hotmail.co.th   038-341166   038342230   แฟนเพจ