บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 7 (ชลบุรี)
นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี)
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายวรมิตร ศิลปชัย

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นายนิติกร ผิวผ่อง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นางนวพร พัฒนยินดี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายไพบูลย์ แป้นประเสริฐ

นายช่างเครื่องกล
(ชำนาญงาน)
    


นางสาวนารถสุวรรณ ประเวชไพร

เจ้าพนักงนธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายกรัณย์ วนิชาชีวะ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 7 (ชลบุรี)

 44/1 ม.11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110