บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี

นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายวรมิตร ศิลปชัย

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นายนิติกร ผิวผ่อง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นางนวพร พัฒนยินดี

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายกรัณย์ วนิชาชีวะ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายไพบูลย์ แป้นประเสริฐ

นายช่างเครื่องกล
(ชำนาญงาน)
    


นางสาวนารถสุวรรณ ประเวชไพร

เจ้าพนักงนธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี

 44/1 ม.11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110    ifchonburi@hotmail.co.th   038-341166   038342230   แฟนเพจ