บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี

1 พฤศจิกายน นี้ เปิดประเทศ

ผอ. จินตนา ดำรงไตรภพ ผอ. ศพจ. ชลบุรี

ให้เตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมต้อนรับชาวต่างชาติ

#wellcome to Thailand

#IoTCoolingsystem

#Prawn

#ศพจ ชลบุรี

 วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี (ข่าวประชาสัมพันธ์)2021-10-15 | 

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี

เอกสารสื่อการสอนโครงการส่งเสริมอาชีพประมง หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ (อบรมออนไลน์) จัดอบรมโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี ในวันที่ 1 กันยายน 2564

#เริ่มต้นปลากัด ลุงเต้

https://youtu.be/TgjGfG-pYQI

#สายพันธุ์ปลากัด

https://youtu.be/_41LmjVpP2g

#การเพาะพันธุ์ปลากัด

https://youtu.be/z9geKFFh9IQ

#การขนส่ง การตลาด ปลากัด

https://youtu.be/fmwMuwe62Xo

#พรรณไม้น้ำ

https://youtu.be/mqiJ_2i0JPk

lot (Internet of things) ตอนที่ 3(ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร) 

#IoT

#เลี้ยงปลานิล

#เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

IoT (Internet of things) ตอนที่ 2(นำความรู้จากการอบรม lot มาใช้ในหน่วยงาน) 

#IoT

#เพาะกุ้งก้ามกราม

#เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี

lot (Internet of things) ตอนที่ 1(เข้าอบรมรับความรู้)

#lot

#เพาะกุ้งก้ามกราม

#เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชลบุรี

วันที่ 3 สิงหาคม 2564

สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชายฝั่งชลบุรี หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่างศิลา(ชลบุรี) และด่านตรวจประมงชลบุรี ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 200,000 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี และส่วนราชการในกรมประมง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 จำนวน 2,000,000 ตัว ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-2019) ของจังหวัดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด อย่างเคร่งครัด

.....ด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าอยู่หัว กรมประมงจึงได้จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตลอดจนเป็นการเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป.....

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะผู้ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซากสัตว์น้ำ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำ ฟาร์มปลาเพสโต้ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์การกักกันสัตว์น้ำเพื่อการนำเข้าราชอาณาจักร (ปลาตะกูลคาร์พ) ตั้งอยู่ที่ 2/11 ม.5 ต.สำนักบก อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-2019) ของจังหวัดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด อย่างเคร่งครัด