ด่านตรวจประมงกระบี่https://www4.fisheries.go.th/pipo-krabiประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1ขอ2905กทม.   29

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย ยี่ห้อ Tiandy รุ่น TC-NR5010M7-P2   30

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเช็คระยะรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮล7211กทม   33

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างลงโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Note book จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   34

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะจง   33

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1ขอ2905กทม.   29

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย ยี่ห้อ Tiandy รุ่น TC-NR5010M7-P2   30

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเช็คระยะรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮล7211กทม   33

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างลงโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Note book จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   34

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะจง   33

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างบริการดูแลความสะอาดเรียบร้อย   38

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ   35

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ   38

ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (นางดรุณี ทิพย์จันทา) จำนวน 1 อัต...   171

ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงกระบี่ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ (นายชิษณุพงษ์ นุ้ยฉิมแ...   191
   02 ธ.ค. 2565  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ประมง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    01 ธ.ค. 2565  กพท.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง กองว..    01 ธ.ค. 2565  กตป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin..    01 ธ.ค. 2565  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาวางเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิ..    30 พ.ย. 2565  กตป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกอ..  อ่านทั้งหมด


 ด่านตรวจประมงกระบี่

  188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

  0 7568 0495, 06 1173 1888

  0 7568 0495

  pipokrabi@outlook.co.th

 แผนที่ด่านตรวจประมงกระบี่

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 ด่านตรวจประมงกระบี่ แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง