ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 ด่านตรวจประมงกระบี่

 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ด่านตรวจประมงกระบี่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

 188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่