นางศิริพร ชัยจักร

หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นางณัฐธยาน์ คงขึม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวดวงฤดี คุ้นเคย

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นาย ธีระวุฒิ พรหมทอง

นักวิชาการประมง
    
นายจิรศักดิ์ แดสา

นักวิชาการประมง
    


นาย ชิษณุพงษ์ นุ้ยฉิม

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
    
นายสุกรี ข้าวงาม

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

 188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ