นางศิริพร ชัยจักร

หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นางณัฐธยาน์ คงขึม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวดวงฤดี คุ้นเคย

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นาย ธีระวุฒิ พรหมทอง

นักวิชาการประมง
    
นางสาว อัจฉรา คงสุข

นักวิชาการประมง
    


นาย ชิษณุพงษ์ นุ้ยฉิม

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
    
นายสุกรี ข้าวงาม

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
    
นายธีนพัฒน์ ประชุมสุข

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

 188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ