ผู้ชนะจ้างเหมาบริการ

 ด่านตรวจประมงกระบี่

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง.. (225)   แนะนำหน่วยงาน.. (173)  ประชาสัมพันธ์ การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ถึง 17 สิงหาคม 2564.. (171)  ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดด่านตรวจประมงกระบี่ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2564.. (170)  ด่านตรวจประมงกระบี่ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด D.. (157)  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ เพื่อปรึกษาแนวทางการตรวจเรือประมงในสถานการณ์โควิด19 การเตรียมรับการตรวจประเมินจากชุด FIT.. (155)  ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติกรณีลูกเรือพลัดตกน้ำ อุบัติเหตุในเรือ รวมทั้งมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับเรือประมง.. (155)  ประชาสัมพันธ์ การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 10 สิงหาคม 2564.. (152)  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ การตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำเดือน สิงหาคม 2564.. (149)  13 ตุลาคม 2564 น้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.. (120)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่