ด่านตรวจประมงคลองใหญ่ แผนผัง   สถิติ  UIP 2.6K | PV 9.4K

www4.fisheries.go.th/pipo-klongyai

 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

 กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง

 กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาระบบการตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 ด่านตรวจประมงกระบี่

 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

 ด่านตรวจประมงคลองใหญ่

 ด่านตรวจประมงจันทบุรี

 ด่านตรวจประมงชลบุรี

 ด่านตรวจประมงชุมพร

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

 ด่านตรวจประมงตรัง

 ด่านตรวจประมงตราด

 ด่านตรวจประมงตาก

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 ด่านตรวจประมงนครพนม

 ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

 ด่านตรวจประมงปัตตานี

 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร

 ด่านตรวจประมงระนอง

 ด่านตรวจประมงระยอง

 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

 ด่านตรวจประมงสุรินทร์

 ด่านตรวจประมงอุบลราชธานี

 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 สมุทรสาคร

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 10​ (พังงา)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 7 (สุราษฎร์ธานี)​

 สำนักงานตรวจประมงท่าอากาศยานหาดใหญ

 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

ข่าวสาร กรป. 17.07.64...

ข่าวสารกรป. 17.07.64

 เผยเเพร่: 2021-07-18  |   ข่าววันที่: 2021-07-17 |  48 ครั้ง


..อ่านต่อ 


ข่าวสาร กรป. 13.07.64...

ข่าวสารกรป. 13.07.64

 เผยเเพร่: 2021-07-14  |   ข่าววันที่: 2021-07-13 |  55 ครั้ง


..อ่านต่อ 


ข่าวสาร กรป. 5.7.64...

ข่าวสารกรป. 5.07.64

 เผยเเพร่: 2021-07-06  |   ข่าววันที่: 2021-07-05 |  55 ครั้ง


..อ่านต่อ 


ข่าวสาร กรป. 26.06.64...

ข่าวสารกรป. 26.06.64

 เผยเเพร่: 2021-06-27  |   ข่าววันที่: 2021-06-26 |  75 ครั้ง


..อ่านต่อ 


ข่าวสาร กรป. 17.06.64...

ข่าวสารกรป. 17.06.64

 เผยเเพร่: 2021-06-18  |   ข่าววันที่: 2021-06-17 |  66 ครั้ง


..อ่านต่อ 


ยังไม่มีข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน!


 ด่านตรวจประมงคลองใหญ่

  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกคลองใหญ่ (จุดตรวจเรือ ท่ากัลปังหา) หมู่ 5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 

 แผนที่ด่านตรวจประมงคลองใหญ่
Latitude:11.73215   Longitude:102.89836

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงคลองใหญ่

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2017-06-02 10:22:00 น. (ลำดับที่: 202)