แนวทางปฏิบัติ กรณีลูกเรือพลัดตกน้ำ หรือเหตุอื่นบนเรือประมง


แนวทางปฏิบัติ กรณีลูกเรือพลัดตกน้ำ หรือเหตุอื่นบนเรือประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  การช่วยเหลือประชาชน  สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง


21C หรือ 27.215 MHz

1696 ศูนย์บรรเทาสาธาณภัยกองทัพเรือ

1196 สายด่วนตำรวจน้ำ

1199 สายด่วนกรมเจ้าท่า