บุคลากรด่านตรวจประมงคลองใหญ่


    
    


    
    


    


    
    


    
    


    


    


    
    


    


    


    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงคลองใหญ่

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกคลองใหญ่ (จุดตรวจเรือ ท่ากัลปังหา) หมู่ 5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด