บุคลากร ด่านตรวจประมงคลองใหญ่    
    


    
    


    


    
    


    
    


    


    


    
    


    


    


    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงคลองใหญ่

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกคลองใหญ่ (จุดตรวจเรือ ท่ากัลปังหา) หมู่ 5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด     pipo-klongyai@fisheries.go.th   039510296   039510296   แฟนเพจ