ประกาศ ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว

 ด่านตรวจประมงคลองใหญ่ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ   186

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการด้านการสื่อสาร   179

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล   201

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ   165

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการด้านการสื่อสาร   182

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ   157

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จะขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2563   218

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ    198

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการด้านการสื่อสาร   178

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ   194

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!