ประกาศ ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว

 ด่านตรวจประมงคลองใหญ่ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ   207

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการด้านการสื่อสาร   203

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล   227

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ   195

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการด้านการสื่อสาร   213

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ   176

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จะขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2563   242

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ    221

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการด้านการสื่อสาร   206

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ   214

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!