ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว

 ด่านตรวจประมงคลองใหญ่

   (2020-07-01) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ..
   (2020-07-01) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการด้านการสื่อสาร..
   (2020-06-11) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล..
   (2020-06-11) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ..
   (2020-06-11) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการด้านการสื่อสาร..
   (2020-06-11) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ..
   (2020-04-06) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จะขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2563..
   (2020-03-31) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ ..
   (2020-04-29) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการด้านการสื่อสาร..
   (2020-04-29) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ..

  •  Hits 10 อันดับ

  • Copyright © 2016-2021 ด่านตรวจประมงคลองใหญ่

     ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกคลองใหญ่ (จุดตรวจเรือ ท่ากัลปังหา) หมู่ 5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด