ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง คลองใหญ่

 เผยเเพร่: 2019-06-28 |  ผู้สนใจ: 39
 

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ

  •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง คลองใหญ่ กรมประมง ตราด
  •   หน่วยงาน: ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง คลองใหญ่
  •   ประกาศวันที่: 2019-06-28
  •   สิ้นสุดวันที่: 2019-09-30
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศปิดอ่าว 15 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2562.. (325)  กรมประมงขยายเวลาต่ออายุการทำงานแรงงานต่างด้าว เร่งเจ้าของเรือประมงนำแรงงานต่างด้าวยื่นเรื่องก่อน 30 กันยายน นี้.. (269) รายงานประจำเดือน.. (222) เข้าตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือบริเวณอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด.. (215) จัดอบรมการเขียนสมุดบันทึกการทำการประมง.. (197) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. (175) ขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง.. (171) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. (156) กิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2561.. (139) พล.ร.ต.ประกายพฤกษ์ ศรีฟ้า พร้อมคณะสหวิชาชีพ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์.. (130) อบรมการทำเว็บไซด์กรมปรมประมง ให้กับบุคลากรกรมปรมประมง.. (129) ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการ ต.ค.61-พ.ย.61.. (122) ข่าวประชาสัมพันธ์ 05.10.61.. (113) ประชาสัมพันธ์ค่าพิกัดในกฎกระทรวง กำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560.. (99) link หน่วยงาน กบร... (92) แจ้งการครอบครองสัตว์น้ำบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (86) รับการตรวจประเมินจากชุดประเมินผลการปฏิบัติของ ศปมผ... (80) การประชุมร่วมกับผู้ประกอบการประมง เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง.. (78) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง คลองใหญ่.. (74) จัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ เรื่อง  กฏหมาย การทำข้อมูลชั่งจริงหน้าท่า การสร้างLD และการจดบันทึกเรือเข้าออกท่าประจำวัน.. (72)