กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ ??

สมัครได้ทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564

ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ?? http://file.fisheries.go.th/f/e5a9a8e20f/ แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 456 UIP | อ่าน: 1.2K

www4.fisheries.go.th/personnel-planandmonitoringevaluationgroup


ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!


 กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล

  กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง เกษตรกลาง อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

 แผนที่กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล
Latitude:13.856076   Longitude:100.5743955

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2020-06-23 13:44:00 น. (ลำดับที่: 368)