บุคลากรกลุ่มแผนและติดตามประเมินผล
ว่าง

หัวหน้ากลุ่มแผนและติดตามประเมินผล
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล

 กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง เกษตรกลาง อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900