สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ


 แผนผัง   สถิติ  UIP 9.2K | PV 50.8K

www4.fisheries.go.th/fpo-sisaket

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท

 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง

 สำนักงานประมงจังหวัดตราด

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

 สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

 สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีกฎบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561-2564 กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2564 กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดศรีสะเกษ กรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัดศรีสะเกษ O38 นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมประมง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ข้อมูลเชิงสถิตด้านการประมงของสำนักงานประมงศรีสะเกษปี 2562-2564 O15 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี 2564 กิจกรรมการมีส่วนร่วม นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมประมง สำรวจความพึงพอใจ สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ สัตว์น้ำประจำจังหวัดศรีสะเกษ


 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

  ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000

  สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

 แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ
Latitude:15.090686   Longitude:104.330743

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2016-11-23 10:25:57 น. (ลำดับที่: 45)