เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย

 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ


เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย 

ประกาศกรมประมง


กรมประมง..เตือนเกษตรกร!

เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย จากเหตุพายุฝนกระหน่ำอย่างต่อเนื่อง อาจเสี่ยงกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

แนะควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมประมง ดังนี้

กรณีการเลี้ยงสัตว์น้ําในบ่อ ให้ขุดลอกตะกอนดินที่จะทําให้น้ําไหลเข้าออกได้อย่างสะดวก ปรับปรุงคันบ่อและเตรียมการป้องกันการหลุดรอดของสัตว์น้ําในบ่อ เช่น เสริมคันบ่อ หรือการทําผนังตาข่ายที่ แข็งแรงสูงจากขอบบ่อรอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ํา

กรณีการเลี้ยงสัตว์น้ําในกระชัง ควรผูกยึดหลักให้แน่นและแข็งแรง จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็น เช่น อวน เครื่องสูบน้ํา เครื่องเพิ่มออกซิเจน ไว้ให้พร้อม

ขอรับคําแนะนําเพิ่มเติมได้ที่...

สํานักงานประมงอําเภอ สํานักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงในพื้นที่ หรือ กองโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง กรมประมง

 0 2558 0218 , 0 2561 4740

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 9 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเ...  84   วันที่ 18 สิงหาคม 2565 - เวลา 09.09 น. นางสาววาสนา ยุภา ร่วมกิจกรรมกำหนดเขตอภ...  79  วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวชุติพร ฟูปิง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ร...  75  วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายชาญ คำเรียงศรี ประมงอำเภอปรางค์กู่ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะน...  72  วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายปรีชา งอกนาวัง หัวหน้ากลุ่มบริหารและจัดการด้านการประมง...  70  ร่วมตรวจฟาร์มจระเข้   67  วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายปรีชา งอกนาวัง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร...  66  วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางสาวชุติพร ฟูปิง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ นายสัมฤ...  66  วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางสาววาสนา ยุภา ประมงอำเภออุทุมพรพิสัย นางเสาวณี แสนโคก ...  63  ขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Market   62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

     ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000    fpo_sisaket@fisheries.go.th   045-611939   045-611939   แฟนเพจ