บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้บริหารระดับสูงกรมประมง


    


นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม

ประมงจังหวัดศรีสะเกษ
    
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง


    


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง


    


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์


    


ประมงอำเภอ


    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

 ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000