สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Digital Governance Thailand (DGT 2023)

ภายใต้แนวคิด "Happiness Creation" #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566

ณ มิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์  

ลงทะเบียนเข้างานได้ที่  https://etda.or.th/th/dgt.aspx
https://www4.fisheries.go.th/fpo-sisaket


O32 การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy ปี 2566    18 แบบสอบถามหน่วยงานภาครัฐจังหวัดศรีสะเกษ    197 O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ    217 กฎบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564    273 O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ    815 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564    430 O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ    280 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561-2564    395 กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2564    305 กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดศรีสะเกษ    443 อ่านทั้งหมด 

   02 ก.พ. 2566  สลก.  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำนักงานเลขานุการกรม..    02 ก.พ. 2566  กพอ.  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส ๔ กองวิจัยและพัฒน..    01 ก.พ. 2566  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    01 ก.พ. 2566  กนป.  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ญว1334 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง..    31 ม.ค. 2566  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจ..  อ่านทั้งหมด


 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

  ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000

  045-611939

  045-611939

  fpo_sisaket@fisheries.go.th

  สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

 แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง