ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

กรมประมงรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครออนไลน์ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 31 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2566 ทำสัญญาจ้างครั้งแรก 12 อัตรา กรณีมีตำแหน่งว่างภายหลังสามารถเรียกทำสัญญาจ้างได้ทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ บัญชีมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ประกาศรายชื่อ รายละเอียด https://fisheries.thaijobjob.com/https://www4.fisheries.go.th/fishquarantine-sakaeoประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2

ผู้ชนะการจัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอร์รี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน พร 8762 กทม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2

ผู้ชนะการจัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอร์รี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน พร 8762 กทม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2

ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)   15

ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18

ผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   54
   23 มี.ค. 2566  กนป.  ประกาศผู้ชนะการจัดเช่าคอมพิวเตอร์แท็บเล้ตพร้อมซิมการ์ด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประม..    23 มี.ค. 2566  กนป.  ประกาศผู้ชนะการจัดเช่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง..    23 มี.ค. 2566  กนป.  ประกาศผู้ชนะการจัดเช่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง..    23 มี.ค. 2566  กนป.  ประกาศผู้ชนะการจัดเช่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ด1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนา..    23 มี.ค. 2566  กนป.  ประกาศผู้ชนะการจัดเช่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ด2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนา..  อ่านทั้งหมด

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

  547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร

อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120

  037231074

  037231146

  aranfishtrade@gmail.com

 แผนที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง