ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว

   (2020-08-17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่างของอาคารสำนักงานและบ้านพักราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-08-07) ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-08-07) ผู้ชนะการจัดจ้างเปลี่ยนตลับหมึกเครื่องพิมพ์ Canon จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-08-03) ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-08-03) ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-08-03) ผู้ชนะการขอจ้างเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงรถยนต์หมายเลขทะเบียน 3ท 6207 กรุงเทพมหานคร..
   (2020-08-03) จ้างวางท่อประปาภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-07-31) ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-07-24) ผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-07-24) ผู้ชนะการจัดจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้า และหลังคาบ้าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-07-17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ราชการ ทะเบียน 3ท-6207 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-07-17) ผู้ชนะการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-07-17) ผู้ชนะการจัดจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้า และหลังคาบ้าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-29) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมาตรวัดน้ำประปานอกสถานที่ราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-15) ผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ่อปลาข้างสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-12) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงมิเตอร์ไฟฟ้าบ้านพักราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2019-10-25) *ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น..
   (2019-07-24) *ผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2019-07-24) *ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมมุ้งลวด และหน้าต่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2019-07-18) *ผู้ชนะการจัดซื้อกล่องพลาสติก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2019-07-18) *ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2019-06-28) *ผู้ชนะการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2019-06-14) *ผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำประปา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2019-06-13) *ผู้ชนะการจัดซื้อกระดาษ A4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2019-06-12) *ผู้ชนะการจัดจ้างตัดหญ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2019-06-11) *ผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน พร-8762 กทม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2019-06-11) *ผู้ชนะการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2019-06-11) *ผู้ชนะการจัดจ้างเปลี่ยนเสาเกี่ยวบานเลื่อนและกันตกของหน้าต่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2019-05-29) *ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 6กง-2974 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2019-05-29) *ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 5กง-6616 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

  •  Hit 20 อันดับ
  • กรมประมงขอเชิญแจ้งการครอบครองปลากระเบนน้ำจืด.. (1,344)  ที่ตั้งหน่วยงาน.. (974) ผู้เลี้ยงปลาช่อนอ่างทอง พร้อมรับโครงการ “ประชารัฐ” เพิ่มช่องทางจำหน่ายเตรียมดันปลาช่อนส่งห้างเทสโก้โลตัส.. (973) " หนังจระเข้น้ำจืด " นำเข้าจากกัมพูชา.. (861) ผังการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ.. (816) เจ้าหน้าที่ด่านฯตรวจสอบ “หนังงูหัวกะโหลก” นำเข้ามาจากประเทศกัมพูชา.. (789) ผู้ประกอบการชาวกัมพูชาประท้วงปิดช่องทางการจราจรบริเวณด่านถาวรบ้านคลองลึก อรัญประเทศ.. (775) เปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว.. (760) สำรวจเส้นทางสินค้าส่งออก.. (694) เจ้าหน้าที่ด่านฯสระแก้ว ออกตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก ณ.จุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา.. (680) สำรวจเส้นทางสินค้าปลากระดี่นำเข้า.. (656) ขั้นตอนการส่งออก.. (649) เอกสารที่ต้องเตรียมในการนำเข้า-ส่งออก.. (630) จับกุม!!! ลักลอบนำเข้าหนังจระเข้.. (627) ขั้นตอนการเข้าระบบ FSW.. (606) ตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิต.. (603) ผังขออนุญาตนำเข้า-ส่งออก.. (599) ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (591) ขั้นตอนการนำเข้า.. (576) เจ้าหน้าที่ด่านฯสระแก้ว ออกตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก ณ.จุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา (08/12/60).. (567)

    Copyright © 2016-2020 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com