บุคลากรศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)
นายณพลพัทธ์ รัชกุลวงษ์เจริญ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)
    


นายปิยะ ยศอนันต์สาธิดา

หัวหน้าด่านตรวจประมงตราด
    
นายทวีพงษ์ ศรีผา

หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง
    
นายอดุล ภักดีพันดอน

หัวหน้าด่านตรวจประมงสุรินทร์
    
นายภูริธัช วัชรสินธุ์

หัวหน้าด่านตรวจประมงจันทบุรี
    


ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต4 (สระแก้ว)


    


ด่านตรวจประมงตราด


    


ด่านตรวจประมงจันทบุรี


    


ด่านตรวจประมงระยอง


    


ด่านตรวจประมงสุรินทร์


    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

 547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com