ที่ตั้งหน่วยงาน

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


ที่ตั้งหน่วยงาน  

  สถานที่ตั้งและที่อยู่ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต4 (สระแก้ว)

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต4 (สระแก้ว)
547 หมู่2 ถนนธนะวิถี  ตำบลบ้านใหม่หนองไทร 
อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว   27120 
โทรศัพท์ / โทรสาร :  (037)231074 / (037)231146 
E-Mail :  Aranfishtrade@gmail.com

              

                  การเดินทาง

                 1. จากกรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทางสายพหลโยธินมาถึงรังสิต แล้วใช้ชิดซ้ายโดยใช้สะพานวงแหวนเข้ามาลงที่เส้นทางหมายเลข  305  ผ่านอำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  จากนั้นเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข  33  ผ่านอำเภอกบินทร์บุรีไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว  ระยะทางประมาณ  213  กิโลเมตร 
                 2.  จากกรุงเทพมหานคร  ใช้เส้นทางหมายเลข  1  แล้วเลี้ยวขวาที่แยกหินกอง  ไปตามทางหลวงหมายเลข  33  ผ่านจังหวัดนครนายก  ผ่านอำเภอกบินทร์บุรี  ระยะทางประมาณ  245  กิโลเมตร 
                 3.  จากกรุงเทพมหานคร  ใช้เส้นทางหมายเลข  304  ผ่านเขตมีนบุรี  ฉะเชิงเทรา  จากนั้นให้ใช้เส้นทาง ไปอำเภอพนมสารคาม  พอถึงประมาณกิโลเมตรที่  95  ให้เลี้ยวขวาอีกครั้งเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข  33  ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว  ระยะทางประมาณ  210  กิโลเมตร 
                 4.  จากรุงเทพมหานคร  ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข  304  ผ่านเขตมีนบุรีไปจังหวัดฉะเชิงเทรา  จากนั้นให้ใช้เส้นทางไปอำเภอพนมสารคาม  ผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จะมีทางแยกขวาไปจังหวัดสระแก้วทางหลวงหมายเลข  359

              รถยนต์โดยสาร   มีบริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถปรับอากาศ  สายองครักษ์ และสายหินกอง
                 รถไฟ    การรถไฟแห่งประเทศไทย  มีบริการรถโดยสารสายกรุงเทพฯ – สระแก้ว – อรัญประเทศ  วันละ  2 ขบวน เที่ยวเวลา  06.30 น. และเวลา 13.45 น.

 

แผนที่

ละติจูด, ลองติจูด:13.7013801, 102.5118527

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการตรวจเรือประมง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   79   สถิตินำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   78  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปร...  68  ด่านตรวจประมงตราด   67  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   65  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   65  รายงานประจำปี 2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)   60  powerpoint นำเสนอ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)   57  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   56  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   53


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ