เมนูหลัก(ด้านขวา) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

ฐานข้อมูลหน่วยงาน...

เมนูหลัก(ด้านขวา)

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |   ข่าววันที่: 2021-08-03  |  33 ครั้งแนะนำหน่วยงาน...

เมนูหลัก(ด้านขวา)

 เผยเเพร่: 2021-07-21  |   ข่าววันที่: 2021-07-21  |  47 ครั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...

เมนูหลัก(ด้านขวา)

 เผยเเพร่: 2020-12-22  |   ข่าววันที่: 2020-12-22  |  283 ครั้ง


ที่ตั้งหน่วยงาน...

เมนูหลัก(ด้านขวา)

 เผยเเพร่: 2017-02-09  |   ข่าววันที่: 2017-02-09  |  1,438 ครั้ง


 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ...

เมนูหลัก(ด้านขวา)

 เผยเเพร่: 2017-02-09  |   ข่าววันที่: 2017-02-09  |  802 ครั้ง


พื้น


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (104)   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (67)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (66)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (63)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (63)  จัดพิธีมอบพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราช... (61)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (56)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (49)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (49)  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ)  (48)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com