ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

ประวัติหน่วยงาน 

เมนูหลัก(ด้านขวา)

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |   ข่าววันที่: 2017-01-16 |  อ่าน: 891 ครั้ง
 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต4 (สระแก้ว)
ประวัติความเป็นมา

          เนื่องจากกรมประมง ได้พิจารณาเห็นว่าบริเวณด่านพรมแดนคลองลึก อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีพรมแดนติดกับ ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย โดยเฉพาะมีตลาดการค้าสินค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดคือ ตลาดโรงเกลือซึ่งจะเป็นการค้าขายของประชาชน ทั้งสองประเทศโดยเฉพาะการนำสินค้าสัตว์น้ำ ที่จับได้จากธรรมชาติและจับในทะเลสาบจากประเทศกัมพูชา เข้ามาจำหน่ายที่ตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศเป็นจำนวนมาก และเป็นตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำที่มีพ่อค้าคนกลางมารับ ซื้อสัตว์น้ำไปจำหน่ายในจังหวัดต่างๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2542 ฝ่ายตรวจสัตว์น้ำ กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ในขณะนั้น จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 2  นาย  มาปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บสถิติข้อมูล การนำเข้า – ส่งออก สัตว์น้ำที่ด่านพรมแดนคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

          ในปีงบประมาณ 2546 กรมประมง ได้จัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ตามโครงสร้างใหม่ เป็นหน่วยงานในสังกัดส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่ได้มีกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545 ลงวันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2545 โดยจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าทิ่และเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2546

          ในปีงบประมาณ 2564 กรมประมง ได้เปลี่ยนชื่อด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว เป็นศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต4 (สระแก้ว) ตามโครงสร้างใหม่ เป็นหน่วยงานในสังกัดกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

 

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (104)   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (67)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (66)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (63)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (63)  จัดพิธีมอบพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราช... (61)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (56)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (49)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (49)  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ)  (48)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com