กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล


 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 75 UIP | อ่าน: 405 ครั้ง

www4.fisheries.go.th/marinebiologyanddiversitygroup

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร: กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล

สแกน QR Code  พิมพ์   *news1416#   กดส่ง

 กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล

 กลุ่มตรวจสอบแหล่งประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

 กลุ่มบริหารทั่วไป

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมง

 กลุ่มวิชาการ

 โครงการ Fisheries Refugia (Thailand)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตราด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล

  อาคารปลอดประสพชั้น 7แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

  แผนที่กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล

 แผนที่กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล
Latitude:13.84394   Longitude:100.575447

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2020-12-09 10:39:00 น. (ลำดับที่: 377)