สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์https://www4.fisheries.go.th/fpo-prachuapkhirikhanประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโ...   14

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2565   10

เรื่อง การขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของเรือประมงที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยืดไว้ ที่ 34/2565 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565   28

คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 6901/2565 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการเฉพาะกิจลาออก    74

เรื่อง การขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของเรือประมงที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยืดไว้ ที่ 34/2565 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565   28

เรื่อง การขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของเรือประมงที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยืดไว้ ที่ 22/2565 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565   64

เรื่อง การขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของเรือประมงที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยืดไว้ ที่ 20/2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565   59

เรื่อง การขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของเรือประมงที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยืดไว้ ที่ 5/2565   132

เรื่อง การขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของเรือประมงที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยืดไว้   91

เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วน ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. ...   151

เรื่อง กำหนดสถานที่แจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ. 2562   74

เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2562   72

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   107

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่...   79

ยกเลิกประกวดราคาจ้างจัดทำแพซั้งเชือกสำหรับแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ด้วยวิธีประกวดาราคาอิเล็กทรอนิกส์   84

ประกวดราคาจ้างจัดทำแพซั้งเชือกสำหรับแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ด้วยวิธีประกวดาราคาอิเล็กทรอนิกส์   86

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเลให้เป็นแหล่งทำการประมงที่มีคุณภาพ จำนวน 1 แห่ง   78

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโ...   14

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   74

คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 6901/2565 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการเฉพาะกิจลาออก    74

คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 2823/2565 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการเฉพาะกิจลาออก    110

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ   116
   02 ธ.ค. 2565  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ประมง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    01 ธ.ค. 2565  กพท.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง กองว..    01 ธ.ค. 2565  กตป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin..    01 ธ.ค. 2565  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาวางเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิ..    30 พ.ย. 2565  กตป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกอ..  อ่านทั้งหมด


 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  

สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตั้งอยู่เลขที่ 193/1 ถนนปิ่นอนุสรณ์

ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000

Email : fpo_prachuap@fisheries.go.th, dof.prachuap01@gmail.com

 

  032-602010

  032-603608

  fpo_prachuap@fisheries.go.th

 แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง