สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

ลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา


https://www4.fisheries.go.th/fpo-kalasin

RSS-สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

   02 มิ.ย. 2566  สลก.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแบตเตอรี่รถ 93-9153 /ร้านพัฒนยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานเลขานุการกรม..    01 มิ.ย. 2566  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    01 มิ.ย. 2566  สลก.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานซ่อมแซมวัสดุ ตรวจเช็ค เครื่องสูบน้ำอุปกรณ์บ่อปลา จำนวน 5 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงา..    01 มิ.ย. 2566  สลก.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ฮจ5376 กทม. /ส.ปรีชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานเลขานุการกรม..    01 มิ.ย. 2566  ศทส.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 งาน ศูนย์เทคโนโล..  อ่านทั้งหมด

รายละเอียดสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่  สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

เลขที่ 6/9 ถนนบายพาส - ทุ่งมน

ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

เบอร์โทรศัพท์  0-4381-1034

FAX  0-4381-5254

email  Fpo_kalasin@fisheires.go.th

แผนที่..คลิก แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น..คลิก ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

แฟนเพจ..คลิก สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ แฟนเพจ

สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง

CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs IPv6