ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด

 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด 

แบรนเนอร์

 เผยเเพร่: 2020-02-18  |   ข่าววันที่: 2020-02-17 |  อ่าน: 214 ครั้ง
 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลด้านล่างนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมสำนักงาน.. (682)  แบนเนอร์สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์.. (599) ร่วมประชุม “ผู้ประกอบการเลี้ยงปลานิลกระชังเขื่อนลำปาว” .. (563) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวมอบนโยบายกรมประมง ประจำปี 2563 แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมประมงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค.. (563) ติดตามและให้คำแนะนำฟาร์มเลี้ยงจระเข้ในช่วงฤดูหนาว.. (480) ประชุมความก้าวหน้าการเตรียมงานมหกรรมปลาร้าโลก.. (456) สภาพอากาศแปรปรวน เตือน ปลากระชังน็อคน้ำ.. (450) สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์.. (390) "โครงการไทยนิยมยั่งยืน".. (373) รูปแบรนเนอร์.. (348) ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังที่ได้รับผลกระทบโควิด-19.. (347) กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือวิธีการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2563.. (323) ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังและกุ้งก้ามกรามที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 .. (315) การรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทยและร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงประเทศไทย.. (307) ความสำคัญของการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำ.. (304) ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังและกุ้งก้ามกรามที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 .. (303) " พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม " พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ (PDF) (ฉบับล่าสุด).. (301) ส่งเสริมเกษตรกรนำสินค้าสัตว์น้ำเข้าสู่ตลาดออนไลน์ผ่านทาง Fisheries shop.. (288) ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ดเลี้ยงปลานิลกระชังและกุ้งก้ามกรามที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19.. (281) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา.. (275)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

     สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 6/9 ถนนบายพาส - ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000