ด่านตรวจประมงระนอง

ประชาสัมพันธ์การนำเข้าสินค้าประมงที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจให้กระทรวงเกษตรฯตรวจสอบการนำเข้าสินค้าอาหาร ตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 ซึ่งจะผลใช้บังคับในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 โดยขอให้ผู้นำเข้าสัตว์น้ำที่เข้าข่ายถูกบังคับใช้ตามประกาศต้องแสดงใบรับรองการผลิตสินค้าจากประเทศต้นทางทั้งนี้ก่อนประกาศมีผลบังคับใช้ให้ท่านสามารถนำใบรับรองมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง สำหรับพิกัดสินค้าประมงที่ยังไม่รับการถ่ายโอนการปฏิบัติตามประกาศ สธ.ฉบับที่ 420 ให้ติดต่อยังด่านอาหารและยาในพื้นที่https://www4.fisheries.go.th/fishquarantine-ranongประกาศด่านตรวจประมงระนอง เรื่อง ผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการงานตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7

ประกาศด่านตรวจประมงระนอง เรื่อง ผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7

ประกาศด่านตรวจประมงระนอง เรื่อง ผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการงานตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9

ประกาศด่านตรวจประมงระนอง เรื่อง ผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10

ประกาศด่านตรวจประมงระนอง เรื่อง ผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการงานด้านการเงินบัญชีและบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9

ประกาศด่านตรวจประมงระนอง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ   5

ประกาศด่านตรวจประมงระนอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6

ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศชนะผู้เสนอราคาหมึกพิมพ์    14

ประกาศด่านตรวจประมงระนอง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา   16

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ประจำศูนย์ 1120 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14

ประกาศด่านตรวจประมงระนอง เรื่อง ผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการงานตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7

ประกาศด่านตรวจประมงระนอง เรื่อง ผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7

ประกาศด่านตรวจประมงระนอง เรื่อง ผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการงานตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9

ประกาศด่านตรวจประมงระนอง เรื่อง ผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10

ประกาศด่านตรวจประมงระนอง เรื่อง ผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการงานด้านการเงินบัญชีและบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9
   28 มี.ค. 2566  กอส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ..    28 มี.ค. 2566  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    28 มี.ค. 2566  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    28 มี.ค. 2566  กกม.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 11 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองกฎหมาย..    27 มี.ค. 2566  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..  อ่านทั้งหมด


 ด่านตรวจประมงระนอง

  174 ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000

  077816330

  077816331

  dan_danranong@hotmail.com

 แผนที่ด่านตรวจประมงระนอง

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 ด่านตรวจประมงระนอง แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงระนอง

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง