หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ด่านตรวจประมงระนอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เมนูหลัก

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |   ข่าววันที่: 2020-12-24 |  อ่าน: 1,043 ครั้ง
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 1 (เชียงราย) รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพื้นที่จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก ประกอบด้วยด่านตรวจประมง ดังนี้

                1.1 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

                1.2 ด่านตรวจประมงตาก

2.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 2 (หนองคาย) รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพื้นที่จังหวัด หนองคาย เลย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี  ประกอบด้วยด่านตรวจประมง ดังนี้

                2.1 ด่านตรวจประมงนครพนม

                2.2 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร

                2.3 ด่านตรวจประมงอุบลราชธานี

3. ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 3 (กรุงเทพมหานคร) รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยด่านตรวจประมง ดังนี้

                3.1 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

                3.2 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

                3.3 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

                3.4 ด่านตรวจประมงชลบุรี

4.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 4 (สระแก้ว) รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด สุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ประกอบด้วยด่านตรวจประมง ดังนี้

                4.1 ด่านตรวจประมงจันทบุรี

                4.2 ด่านตรวจประมงตราด

                4.3 ด่านตรวจประมงระยอง

                4.4 ด่านตรวจประมงสุรินทร์

5.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 (สมุทรสาคร) รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี และกาญจนบุรี ประกอบด้วยด่านตรวจประมง ดังนี้

                5.1 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

                5.2 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

6.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และเพชรบุรี ประกอบด้วยด่านตรวจประมง ดังนี้

                6.1 ด่านตรวจประมงชุมพร

                6.2 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี

7.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 7 (สุราษฎร์ธานี) รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยด่านตรวจประมง ดังนี้

                7.1 ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช

8.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 8 (สงขลา) รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ประกอบด้วยด่านตรวจประมง ดังนี้

                8.1 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

                8.2 ด่านตรวจประมงปัตตานี

9.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 9 (สตูล) รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล ตรัง และกระบี่ ประกอบด้วยด่านตรวจประมง ดังนี้

                9.1 ด่านตรวจประมงกระบี่

                9.2 ด่านตรวจประมงตรัง

10.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 10 (พังงา) รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง ประกอบด้วยด่านตรวจประมง ดังนี้

                10.1 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

                10.2 ด่านตรวจประมงระนอง

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.. (1,043)  ประวัติและภาระกิจหน่วยงาน.. (945) FSW และ PSM.. (846) ประกาศกรมประมง เรื่อง งดออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ( เพิ่มเติม ) พ.ศ. 2560.. (797) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรายการ และวิธีการในการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับเรือประมง ที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (788) วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกป่าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ .. (761) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549.. (737)  ประชุมและดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อโควิด-19.. (720) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนองร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง ตรวจวัดขนาดเรือ(ตันกรอส)เรือประมงสัญชาติเมียนมา จำนวน 23 ลำ เพื่อสำนักงานเจ้าท่าภูม.. (701) ข่าวกิจกรรม.. (675)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงระนอง

     174 ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000