หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (รายละเอียด)

 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน


https://www4.fisheries.go.th/bangsapan

RSS-หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)

   30 พ.ค. 2566  กอส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ (1,560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้..    30 พ.ค. 2566  กอส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ..    30 พ.ค. 2566  สลก.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานเลขานุการกรม..    30 พ.ค. 2566  กกม.  ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจ..    29 พ.ค. 2566  กนป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง..  อ่านทั้งหมด

รายละเอียดหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)

ที่อยู่  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)

611 ม. 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

เบอร์โทรศัพท์  -

FAX  -

email  bangsaphan_01@hotmail.com

แผนที่..คลิก แผนที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น..คลิก ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)

ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง

CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs IPv6