บทความหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร กองตรวจการประมง กรมประมง โดย นายขจรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล ย ๐๙ รวม ๓ นาย  ร่วมกับ ชปพ. ออกปฏิบัติงานตาม โครงการ พัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง กิจกรรมหลัก เสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง กิจกรรมย่อย บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับชุมชน โครงการปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 

  วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔  นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร กองตรวจการประมง กรมประมง  โดย นายวัยวุฒิ ศันติวิชยะ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล ๖๑๑  รวม ๖ นาย ออกปฏิบัติงานตาม โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง (กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง)  ประจำปี ๒๕๖๔

  วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔  นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร กองตรวจการประมง กรมประมง  โดย นายวัยวุฒิ ศันติวิชยะ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล ๖๑๑  รวม ๖ นาย ออกปฏิบัติงานตาม โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง (กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง)  ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๑-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร กองตรวจการประมง  กรมประมง โดย นายวัยวุฒิ  ศันติวิชยะ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล ๒๐๘  รวม 6 นาย ออกปฏิบัติงานตาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (กิจกรรมย่อยการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นปท.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ศปท.ชุมพร ร่วมกับ FC จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาคมชาวประมงบางสะพาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวประมงอำเภอบางสะพาน จัดโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง (กุ้งกุลาดำ) จำนวน 500,000 ตัว  ตาม นโยบาย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ณ.บริเวณชายฝั่งทะเลแม่รำพึง ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยมี นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 3   ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และมอบพันธุ์สัตว์น้ำนำไปปล่อย บริเวณพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลในชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำต่อไป

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นปท.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ศปท.ชุมพร  ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านกรูด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง (กุ้งแชบ๊วย) จำนวน 550,000 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น พระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวง และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ.บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านกรูด ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ มอบพันธุ์สัตว์น้ำนำไปปล่อย บริเวณพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลในชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมี นายมานพ หนูสอน ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเลิศยศ แย้มพลาย นายอำเภอบางสะพาน และข้าราชการในสังกัดกรมประมงในพื้นที่ให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๐  กรกฎาคม ๒๕๖๔ นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร กองตรวจการประมง กรมประมง โดย นายวัยวุฒิ ศันติวิชยะ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล ๖๑๑ รวม ๖ นาย ออกปฏิบัติงานตาม โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง (กิจกรรมย่อยบูรณาการตรวจร่วมเรือประมง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร กองตรวจการประมง  กรมประมง โดย นายขจรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล ๒๐๘ รวม ๕ นาย ออกปฏิบัติงานตาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (กิจกรรมย่อยการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) โดยนายสมนึก โหยบคาน หัวหน้าหน่วยฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอบางสะพาน และสมาคมชาวปประมงบางสะพาน ชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านปากคลอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อ.บางสะพาน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ บริเวณชายทะเลบ้านปากคลอง ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายความจงรักภักดี และเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ โดยมีนางวนิดา จีระกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง เป็นประธานในพิธี

วันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร กองตรวจการประมง  กรมประมง โดย นายขจรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล ๒๐๘  รวม ๕ นาย ออกปฏิบัติงานตาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (กิจกรรมย่อยการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ