บทความ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง   165   โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง   140  การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง   114  ตรวจร่วมบูรณาการแรงงาน   99  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประ...  73  การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง   57  โครงการเฝ้าระวังพื้นที่ทำการประมงในพื้นที่เสี่ยงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม    46  โครงการเฝ้าระวังพื้นที่ทำการประมงในพื้นที่เสี่ยงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม    43  โครงการเฝ้าระวังพื้นที่ทำการประมงในพื้นที่เสี่ยงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม    42  การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง   34