บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
นายอมร รอดอินทร์

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
(ชำนาญงาน)

 

 

    


นายวัยวุฒิ ศันติวิชยะ

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
    
นายขจรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
    


นายภคพล พ่วงตรง

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4
    
นายแมน วงค์จันทร์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 3
    
นายมานะ พหุโล

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 3
    
นายพีรพงศ์ ผดุงกาญจน์

ช่างเครื่องเรือ ช 3
    
นายธนวัตร เขี้ยวแก้ว

ช่างเครื่องเรือ ช 3
    
นายณัฐพล เขี้ยวแก้ว

กะลาสี บ 2
    


นายประวิทย์ สอนขำ

เจ้าพนักงานประมง
    
นายศุภชัย ทองเกตุ

สหโภชน์
    

Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 611 ม. 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140