บุคลากร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)

นายนุรัตน์ ขาวสอาด

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

 

 

    


นายขจรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายจักริน ครุฑกาศ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
ว่าที่ร้อยตรี ศุภร พุทธทองศรี

เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
(เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน)
    


นายภคพล พ่วงตรง

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4
    
นายชาติชาย ศรีสวัสดิ์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4
    
นายแมน วงค์จันทร์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 3
    
นายมานะ พหุโล

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 3
    
นายพีรพงศ์ ผดุงกาญจน์

ช่างเครื่องเรือ ช 3
    
นายธนวัตร เขี้ยวแก้ว

ช่างเครื่องยนต์ ช 3
    


นายประวิทย์ สอนขำ

เจ้าพนักงานประมง
    
นายณรงค์เดช ผดุงกาญจน์

สหโภชน์
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) 611 ม. 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140    bangsaphan_01@hotmail.com   -   -