บุคลากร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)

นายสมนึก โหยบคาน

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
(ชำนาญงาน)

 

 

    


นายวัยวุฒิ ศันติวิชยะ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ปฏิบัติงาน)
    
นายขจรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงาน)
    
ว่าร้อยตรี ศุภร พุทธทองศรี

เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงาน)
    


นายภคพล พ่วงตรง

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4
    
นายชาติชาย ศรีสวัสดิ์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4
    
นายแมน วงค์จันทร์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 3
    
นายมานะ พหุโล

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 3
    
นายพีรพงศ์ ผดุงกาญจน์

ช่างเครื่องเรือ ช 3
    
นายธนวัตร เขี้ยวแก้ว

ช่างเครื่องเรือ ช 3
    
นายณัฐพล เขี้ยวแก้ว

กะลาสี บ 2
    


นายประวิทย์ สอนขำ

เจ้าพนักงานประมง
    
นายณรงค์เดช ผดุงกาญจน์

สหโภชน์
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 611 ม. 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140    bangsaphan_01@hotmail.com   -   -