กิจกรรม หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ปฏิบัติงาน กิจกรรมย่อย จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (146)  ประมงไทยชวนวิ่ง run for the sea .. (146) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงทะเลชายฝั่ง.. (138) ปฎิบัติงาน กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. (123) ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (119) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (118) ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (113) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ.. (95) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (95) ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (93) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์.. (89) การควบคุมการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (85) ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ทะเลอ่าวไทย ประจำปี ๒๕๖๓.. (69) ตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน .. (65) จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (59) บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง.. (58) การฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 21/2563.. (57) ปิดอ่าวไทย.. (53) ปิดอ่าว.. (49) ปิดอ่าวไทย.. (47)