กิจกรรม หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประมงไทยชวนวิ่ง run for the sea .. (314)  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงทะเลชายฝั่ง.. (268) ปฏิบัติงาน กิจกรรมย่อย จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (268) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ.. (242) การฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 21/2563.. (241) ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (230) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (224) ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (223) ปฎิบัติงาน กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. (215) หน้าหลัก.. (212) ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ทะเลอ่าวไทย ประจำปี ๒๕๖๓.. (210) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (207) ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (205) ควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (201) ควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (192) ควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (191) การควบคุมการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (189) ปิดอ่าว.. (186) ควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (181) ปิดอ่าว.. (181)