กิจกรรม หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประมงไทยชวนวิ่ง run for the sea .. (251)  ปฏิบัติงาน กิจกรรมย่อย จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (221) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงทะเลชายฝั่ง.. (217) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ.. (192) ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (184) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (178) ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (177) ปฎิบัติงาน กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. (171) การฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 21/2563.. (169) ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (163) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (161) ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ทะเลอ่าวไทย ประจำปี ๒๕๖๓.. (158) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์.. (142) หน้าหลัก.. (142) การควบคุมการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (141) ปิดอ่าว.. (137) ควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (136) ควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (135) ควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (133) ปิดอ่าว.. (133)