หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา)
https://www4.fisheries.go.th/banglangdaminlandfisheries


   22 มี.ค. 2566  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบระบบควบคุมของสถานประกอบการ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    21 มี.ค. 2566  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    21 มี.ค. 2566  กอส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ..    20 มี.ค. 2566  สลก.  แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ สำนักงานเลขากรม..    20 มี.ค. 2566  กนป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประ..  อ่านทั้งหมด


 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา)

  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา หมู่ที่ 1ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130

  073-281072

  073-281072

  banglang21@gmail.com

 แผนที่หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา)

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา) แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา)

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง