บุคลากรหน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา
นายนิธิวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายเล็ก บัวชุม

นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น1
(พนักงานราชการ)
    
นายสุกรี ยะหริ่ง

ช้างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น1
(พนักงานราชการ)
    
นายรอมือลี ยิมัน

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    
นายสุธรรม คงขวัญ

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวสะรีหะ มามะ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    


นายอาแซ่ มะดินลีน

พนักงานขับรถยนต์
(ช่างเหม่าบริการ)
    

Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

 ม.1 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130