บุคลากร หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา)

นายอำนวย พฤกษพงศ์

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา)
(ชำนาญงาน)
    


นายตรีเนตร ม่วงมนตรี

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายเล็ก บัวชุม

นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น1
(พนักงานราชการ)
    
นายสุกรี ยะหริ่ง

ช้างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น1
(พนักงานราชการ)
    
นายรอมือลี ยิมัน

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    
นายดนู เวชยันต์

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวสะรีหะ มามะ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวนูรฟาน ยูโซะ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา)

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา หมู่ที่ 1ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130    banglang21@gmail.com   073-281072   073-281072   แฟนเพจ