บุคลากรหน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา
นายเกษม ฮ่อบุตร

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา)
(ปฏิบัติงาน)
    


นายสามารถ ทองคำชุม

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายเล็ก บัวชุม

นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น1
(พนักงานราชการ)
    
นายสุกรี ยะหริ่ง

ช้างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น1
(พนักงานราชการ)
    
นายรอมือลี ยิมัน

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    
นายสุธรรม คงขวัญ

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวสะรีหะ มามะ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    


นายอาแซ่ มะดินลีน

พนักงานขับรถยนต์
(ช่างเหม่าบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา หมู่ที่ 1ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130