บุคลากร หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา)

นายอำนวย พฤกษพงศ์

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา)
(ชำนาญงาน)
    


นายสามารถ ทองคำชุม

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายเล็ก บัวชุม

นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น1
(พนักงานราชการ)
    
นายสุกรี ยะหริ่ง

ช้างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น1
(พนักงานราชการ)
    
นายรอมือลี ยิมัน

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    
นายสุธรรม คงขวัญ

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวสะรีหะ มามะ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    


-

พนักงานขับรถยนต์
(ช่างเหม่าบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา)

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา หมู่ที่ 1ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130    banglang21@gmail.com   073-281072   073-281072   แฟนเพจ