ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น การกำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน (ประเภทหอยทะเล) มายื่นขอรับใบอนุญาต

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น การกำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน (ประเภทหอยทะเล) มายื่นขอรับใบอนุญาต  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-24  |   ข่าววันที่: 2020-04-23 |  อ่าน: 331 ครั้ง
 

วันที่ 23 เมษายน 2563 นายไพโรจน์  หน่ายมี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น การกำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน (ประเภทหอยทะเล) มายื่นขอรับใบอนุญาต โดยมีตัวแทนผู้เพาะเลี้ยง จากหมู่ 8 ตำบลพันท้ายสรสิงห์ และหมู่ 3,8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น โดยผู้แทนกลุ่มฯ เห็นชอบร่าง กำหนดห้วงเวลา ดังนี้
        1. ยื่นคำขอรับอนุญาตฯ ในห้วงเวลา 120 วัน นับจากวันที่มีผลบังคับตามประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
        2. พิจารณาผล ภายใน 30 วัน
        3. ชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 45 วัน
        4. ออกใบอนุญาต พร้อมกัน วันที่ 16 ธันวาคม 2563

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,453) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (781) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (760) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (759) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (698) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (691) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (650)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000