ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ตามกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรประมง รวมใจรักษ์ทะเลอ่าวไทยตอนบน กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติพัฒนาโครงการ

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ตามกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรประมง รวมใจรักษ์ทะเลอ่าวไทยตอนบน กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติพัฒนาโครงการ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-30  |   ข่าววันที่: 2020-04-29 |  อ่าน: 284 ครั้ง
 

วันที่ 29 เมษายน 2563 คณะกรรมการตรวจรับพันธุ์สัตว์น้ำ (พันธุ์กุ้งก้ามกราม) ปล่อยลงแหล่งน้ำ ในพื้นที่ ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร ,ตำบลโรงเข้  อำเภอบ้านแพ้ว, ตำบลบางยาง อำเภอกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร ผลการตรวจสอบเป็นไปตามแบบ รายละเอียดที่กำหนดในสัญญาตามแผนการปฏิบัติราชการประจำ ปีงบประมาณพ.ศ.2563  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  กิจกรรมหลัก : ฟื้นฟูทรัพยากรประมง รวมใจรักษ์ทะเลอ่าวไทยตอนบน กิจกรรมย่อยที่ 4 :  กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ


 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,873)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,423) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (941) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (771) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (756) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (746) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (694) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (685) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (642)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000