ร่วมตรวจกับคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง


[2022-05-31] เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลั.. [2021-04-28] ITA 2565.. [2020-12-02] ลงพื้นที่พบปะตรวจประเมินและให้ข้อแนะนำร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ? เพื่อ.. [2020-11-02] ขอประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง และการอนุ.. [2020-09-09] ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เก็บขยะในแม่น้ำลำคลอง.. [2020-08-27] ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมตอบแบบสอบถามเกษตรกรโครงก.. [2020-08-27] ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมตอบแบบสอบถามเกษตรกรโครงก.. [2020-08-21] จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดออนไล.. [2020-08-21] ร่วมตรวจกับคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแ.. [2020-08-21] ร่วมตรวจกับคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแ.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมตรวจกับคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 11.30 น. นายภาวาส โคตรพงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงและนางสาวพรรณภคนีย์ ตันสมบูรณ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายให้ร่วมตรวจกับคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล และกิจการที่เกี่ยวเนื่องประกอบด้วย 
1.เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 
2.เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจน้ำจังหวัดสมุทรสาคร 
3.เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร สำนักงานแรงงานจังหวัด 
4.เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร 
5.เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร  
6.เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร 
7.เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร  
8.เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 
ร่วมตรวจเรือประมง ณ บริเวณปากอ่าวจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 3 ลำ ดังนี้
 1. เรือประมง โชคศุภชาติ 3 ทะเบียนเรือเลขที่ 312000019 ขนาด 36.65 ตันกรอส โดยมีนายศุภชาติ  มีศรี เป็นเจ้าของเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 64/9  ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีนายสุริชัย  พัฒนาพงษ์ เป็นผู้ควบคุมเรือ มีคนประจำเรือทั้งหมด 12 คน สัญชาติไทย 2 คน สัญชาติเมียนมา 10 คน ไม่พบการกระทำความผิดพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ปฏิบัติถูกต้อง
 2. เรือประมง ก.โชคบุษราพรชัย 444  ทะเบียนเรือ 277432181 ขนาด 83.36 ตันกรอส โดยมีนางบุษรา ชาวแพรกน้อย เป็นเจ้าของเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 228 หมู่ที่ 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีนายสมบูรณ์  สรณสิร เป็นผู้ควบคุมเรือ มีคนประจำเรือทั้งหมด 30 คน สัญชาติไทย 5 คน สัญชาติเมียนมา 22 คน สัญชาติลาว 3 คน ไม่พบการกระทำความผิดพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ปฏิบัติถูกต้อง 3. เรือประมง โชคเจ้าพระยา 1 ทะเบียนเรือ 317403393 ขนาด 72.48 ตันกรอส โดยมีนางราตรี  จุ้ยเจริญเป็นเจ้าของเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 161/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีนายนิพนธ์ อึ้งเจริญ  เป็นผู้ควบคุมเรือ มีคนประจำเรือทั้งหมด 26 คน สัญชาติไทย 5 คน สัญชาติเมียนมา 19 คน สัญชาติลาว 2 ไม่พบการกระทำความผิดพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ปฏิบัติถูกต้อง