งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2564 (บาท)

งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2564 (บาท) 

 เผยเเพร่: 2020-02-27  |  อ่าน: 424 ครั้ง


งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จำนวน  1,774,380 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)