ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


1. กุ้งขาว

2. ปลาสลิด