ลงพื้นที่พบปะตรวจประเมินและให้ข้อแนะนำร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ? เพื่อยกระดับคุณภาพอาหารทะเลและส่งเสริมภาคเศรษฐกิจผู้ประกอบการ? ขับเคลื่อนสมุทรสาครสู่มาตรฐาน? Hub? of? seafood?


[2022-05-31] เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลั.. [2021-04-28] ITA 2565.. [2020-12-02] ลงพื้นที่พบปะตรวจประเมินและให้ข้อแนะนำร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ? เพื่อ.. [2020-11-02] ขอประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง และการอนุ.. [2020-09-09] ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เก็บขยะในแม่น้ำลำคลอง.. [2020-08-27] ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมตอบแบบสอบถามเกษตรกรโครงก.. [2020-08-27] ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมตอบแบบสอบถามเกษตรกรโครงก.. [2020-08-21] จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดออนไล.. [2020-08-21] ร่วมตรวจกับคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแ.. [2020-08-21] ร่วมตรวจกับคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแ.. อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่พบปะตรวจประเมินและให้ข้อแนะนำร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ? เพื่อยกระดับคุณภาพอาหารทะเลและส่งเสริมภาคเศรษฐกิจผู้ประกอบการ? ขับเคลื่อนสมุทรสาครสู่มาตรฐาน? Hub? of? seafood?  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จำหน่ายสินค้าประมง  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่? 1 พฤศจิกายน? 2563
เวลา? 08.30? -? 09.30 น.

นาย?วี?ระ?ศักดิ์? วิจิต?ร์?แสง?ศรี? ผู้?ว่าราชการ?จังหวัด?สมุทรสาคร? พร้อมด้วยนายอาวุธ? วิเชียร?ฉาย? ปลัด?จังหวัด?สมุทรสาคร? นายอำนาจ? หนูทอง? ประมงจังหวัดสมุทรสาคร? รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด? ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร  ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด? ผู้แทนเทศบาลนครสมุทรสาคร? นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ปธ.อาวุโสและที่ปรึกษา YEC สมุทรสาคร? รวมถึงประธาน? YEC? สมุทรสาครและคณะทำงานตรวจประเมินคุณภาพอาหาร? Mr.FRESH? ลงพื้นที่พบปะตรวจประเมินและให้ข้อแนะนำร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ? เพื่อยกระดับคุณภาพอาหารทะเลและส่งเสริมภาคเศรษฐกิจผู้ประกอบการ? ขับเคลื่อนสมุทรสาครสู่มาตรฐาน? Hub? of? seafood? ณ? บริเวณตลาดมหาชัย? อ.เมืองฯ? จ.สมุทรสาคร?

ในการนี้? ผวจ.สมุทรสาครยังได้ตรวจเยี่ยมการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของรัฐบาล? รวมถึงการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย? ภายใต้สโลแกน? "วัคซีนรอปีหน้า? หน้ากากผ้าใช้ได้เลย"  อีกด้วย