ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เก็บขยะในแม่น้ำลำคลอง

ลงพื้นที่พบปะตรวจประเมินและให้ข้อแนะนำร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ? เพื่อ.. [2020-12-02 ] ขอประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง และการอนุ.. [2020-11-02 ] ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เก็บขยะในแม่น้ำลำคลอง.. [2020-09-09 ] ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมตอบแบบสอบถามเกษตรกรโครงก.. [2020-08-27 ] ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมตอบแบบสอบถามเกษตรกรโครงก.. [2020-08-27 ] จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดออนไล.. [2020-08-21 ] ร่วมตรวจกับคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแ.. [2020-08-21 ] ร่วมตรวจกับคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแ.. [2020-08-21 ] เข้าร่วมดำเนินการตามโครงการมาตรฐานสินค้าเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โดยบูรณา.. [2020-08-21 ] ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด .. [2020-08-21 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เก็บขยะในแม่น้ำลำคลอง 

 เผยเเพร่: 2020-08-21  |  อ่าน: 560 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ประมงจังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเก็บขยะในแม่น้ำลำคลอง ณ คลองมหาชัยบริเวณท่าน้ำวัดเจษฎาราม ตำบลมหาชัย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคา เป็นประธานในพิธี