จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์"


[2022-05-31] เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลั.. [2021-04-28] ITA 2565.. [2020-12-02] ลงพื้นที่พบปะตรวจประเมินและให้ข้อแนะนำร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ? เพื่อ.. [2020-11-02] ขอประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง และการอนุ.. [2020-09-09] ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เก็บขยะในแม่น้ำลำคลอง.. [2020-08-27] ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมตอบแบบสอบถามเกษตรกรโครงก.. [2020-08-27] ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมตอบแบบสอบถามเกษตรกรโครงก.. [2020-08-21] จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดออนไล.. [2020-08-21] ร่วมตรวจกับคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแ.. [2020-08-21] ร่วมตรวจกับคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแ.. อ่านทั้งหมด 

จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์"  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์" ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งขาว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 แปลง  ณ ห้องประชุมประชา เทศบาลตำบลหลักห้า ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีวิทยากรจากภาคเอกชน บารรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพสินค้า การตัดต่อวีดีโอ การสร้างจุดเด่นของตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปลงใหญ่ นำเสนอสินค้าให้เป็นที่สนใจของผู้บริโภค และฝึกการขายสินค้าแบบถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแปลงใหญ่ในตลาดออนไลน์ ในช่องทางต่างๆ เช่น ร้าน Fisheries Shop ของกรมประมง Facebook Line ฯลฯ ต่อไป