จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์"

ลงพื้นที่พบปะตรวจประเมินและให้ข้อแนะนำร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ? เพื่อ.. [2020-12-02 ] ขอประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง และการอนุ.. [2020-11-02 ] ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เก็บขยะในแม่น้ำลำคลอง.. [2020-09-09 ] ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมตอบแบบสอบถามเกษตรกรโครงก.. [2020-08-27 ] ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมตอบแบบสอบถามเกษตรกรโครงก.. [2020-08-27 ] จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดออนไล.. [2020-08-21 ] ร่วมตรวจกับคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแ.. [2020-08-21 ] ร่วมตรวจกับคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแ.. [2020-08-21 ] เข้าร่วมดำเนินการตามโครงการมาตรฐานสินค้าเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โดยบูรณา.. [2020-08-21 ] ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด .. [2020-08-21 ]
อ่านทั้งหมด 

จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์"  

 เผยเเพร่: 2020-08-21  |  อ่าน: 410 ครั้ง

 

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์" ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งขาว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 แปลง  ณ ห้องประชุมประชา เทศบาลตำบลหลักห้า ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีวิทยากรจากภาคเอกชน บารรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพสินค้า การตัดต่อวีดีโอ การสร้างจุดเด่นของตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปลงใหญ่ นำเสนอสินค้าให้เป็นที่สนใจของผู้บริโภค และฝึกการขายสินค้าแบบถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแปลงใหญ่ในตลาดออนไลน์ ในช่องทางต่างๆ เช่น ร้าน Fisheries Shop ของกรมประมง Facebook Line ฯลฯ ต่อไป