ท่าเทียบเรือ

ท่าเทียบเรือ 

 เผยเเพร่: 2020-02-27  |  อ่าน: 668 ครั้ง


3.1เรือประมง รวม 893 ลำ(เรือประมงพาณิชย์ 434 ลำ เรือประมงพื้นบ้าน 459 ลำ)

                3.2ท่าเทียบเรือประมง 433 ท่า(ลงทะเบียนในระบบelicense สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร) ตามแนวแม่น้ำท่าจีนและคลองมหาชัย มีท่าเทียบเรือที่สำคัญดังนี้

                          1. ท่าเทียบเรือสะพานปลาสมุทรสาคร                             6. ท่าเทียบเรือท่าเรือวัดช่องลม

                          2. ท่าเทียบเรือบริษัท ท่าจีน ยูเนี่ยน พอร์ท จำกัด      7. ท่าเทียบเรือโชคบัญชา

                          3. ท่าเทียบเรือวี.เอส.ไอ.ยูเนี่ยนไทย                       8. ท่าเทียบเรือโชคอุดมสิน

                          4. ท่าเทียบเรือพรพีรพัฒน์                                 9. ท่าเทียบเรือแสงทอง

                          5. ท่าเทียบเรือกลุ่มเกษตรกรทำประมงมหาชัย                    10. ท่าเทียบเรือท่ารุ่ง