สำรวจมูลค่าความเสียหายของเกษตรกรที่ประสบปัญหาปลาสลิดทยอยตาย พร้อมทั้งมอบหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ให้เกษตรกรใช้บำบัดสารอินทรีย์ ปรับสภาพน้ำภายในบ่อเลี้ยงให้ดีขึ้น เพื่อแก้ปัญหาปลาสลิดทยอยตายในเบื้องต้น

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

สำรวจมูลค่าความเสียหายของเกษตรกรที่ประสบปัญหาปลาสลิดทยอยตาย พร้อมทั้งมอบหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ให้เกษตรกรใช้บำบัดสารอินทรีย์ ปรับสภาพน้ำภายในบ่อเลี้ยงให้ดีขึ้น เพื่อแก้ปัญหาปลาสลิดทยอยตายในเบื้องต้น 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-03  |   ข่าววันที่: 2021-06-01 |  อ่าน: 54 ครั้ง
 

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นางสุพิชชา เหมทานนท์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ดำเนินการสำรวจมูลค่าความเสียหายของเกษตรกรที่ประสบปัญหาปลาสลิดทยอยตาย พร้อมทั้งมอบหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 แก่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลโรงเข้ และ หมู่ที่ 6 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครเพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรใช้บำบัดสารอินทรีย์ ปรับสภาพน้ำภายในบ่อเลี้ยงให้ดีขึ้น เพื่อแก้ปัญหาปลาสลิดทยอยตายในเบื้องต้น

 


 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,873)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,420) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (941) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (771) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (756) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (746) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (694) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (685) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (642)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000