ลงพื้นที่ร่วมบูรณาการตรวจเรือในทะเล ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณปากอ่าวสมุทรสาคร จำนวน 3 ลำ

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ลงพื้นที่ร่วมบูรณาการตรวจเรือในทะเล ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณปากอ่าวสมุทรสาคร จำนวน 3 ลำ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-03  |   ข่าววันที่: 2021-06-01 |  อ่าน: 72 ครั้ง
 

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ประมงจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นางพรทิพย์ ทองบ่อ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวพัชนิดา หฤษฎีวิวัฒน์กุล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ร่วมบูรณาการตรวจเรือในทะเล ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณปากอ่าวสมุทรสาคร โดยได้ดำเนินการตรวจเรือประมงพาณิชย์ จำนวน 3 ลำ ดังรายชื่อเรือต่อไปนี้
1. เรือประมง ชื่อ ม.อิสรานารี เลขทะเบียนเรือ 318401621 ขนาด 28.98 ตันกรอส
2. เรือประมง ชื่อ ช.วรรัตน์ เลขทะเบียนเรือ 317400662 ขนาด 48.25 ตันกรอส
3. เรือประมง ชื่อ พวงเพชรนำโชค 2 เลขทะเบียนเรือ 437500653 ขนาด 59.95 ตันกรอส
ผลการตรวจเอกสารถูกต้อง และครบถ้วน ไม่พบการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,497) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (784) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (765) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (761) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (699) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (692) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (651)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000