ดำเนินการเก็บภาพเพื่อใช้ประกอบการขอความเห็นชอบจากสภาปกครองส่วนท้องถิ่นสิ่งก่อสร้างของกรมประมงที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่า ณ โรงซ่อมเครื่องจักร ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ดำเนินการเก็บภาพเพื่อใช้ประกอบการขอความเห็นชอบจากสภาปกครองส่วนท้องถิ่นสิ่งก่อสร้างของกรมประมงที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่า ณ โรงซ่อมเครื่องจักร ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-13  |   ข่าววันที่: 2021-05-14 |  อ่าน: 56 ครั้ง
 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายกมล กลึงพงษ์ ประมงอำเภอบ้านแพ้ว พร้อมด้วยนางพรทิพย์ ทองบ่อ หัวหน้า กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนางสาวพัชนิดา หฤษฎ์วิวัฒน์กุล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการเก็บภาพเพื่อใช้ประกอบการขอความเห็นชอบจากสภาปกครองส่วนท้องถิ่นสิ่งก่อสร้างของกรมประมงที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่า ณ โรงซ่อมเครื่องจักร ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับประมงอำเภอบ้านแพ้ว
 

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,497) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (784) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (765) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (761) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (699) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (692) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (651)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000